donderdag 15 januari 2015

Bildhauer film

“Beeldhouwersfolie”: Hapjes en vergieten ...
voor het Nieuwjaarsfeest.  
“Foil de sculpteurs”: collations et passoirs…

pour la Fête de Nouvel An.

Beste beeldhouwers,

Dinsdagavond hielden we een vergaderingetje om zaterdag met onze afdeling een heuse "beeldhouwersfolie" te houden.
Voor onze "Folietafel"  gaan we als volgt te werk.

We prepareren hapjes. Hartig of zoet. Je mag kiezen.
We zouden deze in allerlei soorten vergieten presenteren.
De tafel wordt bedekt met aluminiumfolie. Daarop worden de vergieten artistiek gemonteerd in verschillende houdingen. Hierin de hapjes. We gaan voor een kleurrijke tafel.
Onze aanwezigheid mag ook wel opgemerkt worden. Een verkleeditem van de keuken is ook welkom.
Om op tijd te beginnen is het aangewezen om rond 13 u te op te stellen.

Groetjes,

Karen

Chers sculpteurs,

Mardi soir nous avons eu une petite réunion à propos de tenir un véritable «foil de sculpteurs" le samedi avec notre département.
Pour notre "table à Foil" on procède comme suit.

Nous préparons des collations. Salés ou sucrés. Vous pouvez choisir.
Nous aimerions présenter ceux-ci dans toutes sortes de passoirs.
La table est recouverte d'une feuille d'aluminium. Puis les passoirs sont montés artistiquement dans diverses poses. Avec les collations dedans.
 Nous allons pour une table colorée.
Notre présence peut également être noté. Dress-élément de la cuisine est également la bienvenue.
Pour commencer à l'heure, il est conseillé de commencer à environ 13 h.

salutations,

Karen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten