zaterdag 23 september 2017

Bericht 1 (rood): Gezondheid en welzijn. Gezondheid en welzijn.

1. Pauzes. 
Vanaf dit academiejaar kunnen we de nieuwe cafetaria, de Koer, gebruiken onder de middag pauze van 12 u 30 tot 13 u 30  en onder de avond pauze van 17 u tot 17 u 45. (Tijdens de kleine pauzes is de Koer gesloten).
- Er wordt niet gewerkt buiten de lesuren. Voor alle ateliers geldt dat de ateliers sluiten tijdens de middag- en avond pauze. Concreet wil dit in het beeldhouwatelier zeggen dat gereedschap en machines tijdig worden opgeborgen. De kastdeuren en atelierdeuren (van vuuratelier, van bergruimtes en de deur naar de Bzinnentuin)  worden gesloten om 12 u 30 en om 17 u. (De leerkracht is burgerlijk aansprakelijk buiten de lesuren.) 
- Voor alle ateliers geldt dat er niet meer gegeten en gedronken mag worden in de ateliers. ( Wet op welzijn en hygiëne en voedselveiligheid) 
De nieuwe cafetaria wordt de ont-moetingsruimte bij uitstek waar studenten en leraars over hun ateliermuur collega’s en medestudenten kunnen ont-moeten.
 
 
2. Veilig werken. 
‘Vuistregels’ in het Beeldhouwatelier waar onder andere met slijpschijf, lastoestel en beitel worden gewerkt hebben een andere betekenis dan ‘vuistregels’ voor iemand op kantoor. Logisch, toch ? 
Omdat wij als leraars  jullie nooit in gevaar willen brengen: Vuistregel nr. 1 “Schaf je eigen Persoonlijke BeschermingsMiddelen aan (PBM)  zoals veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, stofmasker, gehoorbescherming en een werkpak.” Voor bijkomende info kan je terecht bij Bruno en Carla tijdens de lesuren. 
Hieronder zie je enkele beelden van hoe je je niet mag beschermen. Met dank aan Alex (oud-leraar Beeldhouwkunst)  voor deze beelden. 
Tijdens de algemene vergadering voor alle jaren Beeldhouwkunst in het beeldhouwatelier op woensdagavond 11 oktober 2017 om 19 u, met voorstelling van de nieuwe studenten, voorstelling van hun peters en meters, de algemene afspraken in verband met de atelierwerking, de jaarplanning, de onderhoudskalender, enz.  worden alle ‘vuistregels’ van het atelier Beeldhouwkunst uit de doeken gedaan. 
Om dit soort regels alleen door theorie onder de knie te krijgen is net zo doeltreffend als het leren van de tango via een mondelinge of schriftelijke cursus. 
Onthoud steeds dat ogenschijnlijk eenvoudige en ruwe karweien in het beeldhouwatelier vol finesses, kleine kneepjes en trucs zitten die je alleen kunt leren in de harde praktijk. 
Beeldhouwers, begin met de nodige terughoudendheid, voorzichtig en bouw geleidelijk ervaring op !
Academiejaar 2017- 2018 staat in ons Beeldhouwatelier in het teken van dat we in alles wat we doen,  elke dag een beetje beter worden.

We wensen jullie veel succes !
Bruno en Carla 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten