woensdag 29 april 2015

Manu Lego

Gevraagd: kleine legoblokjes, 
voor het maken van silicone mallen.
Recherchée: petites briques de légo, 
afin de réaliser des moules en silicone.

Manu zoekt kleine legoblokjes voor het maken van silicone mallen.
Heb jij er of weet je wie er heeft?
Bezorg de kleine legoblokjes dan aan het beeldhouwatelier. Je maakt er Manu gelukkig mee.

Manu cherche des petites briques de Légo pour faire des moules en silicone.
En possiedez vous en ou saviez vous qui en possèdent?
Livrez les petites briques de Légo en suite à l'atelier de sculpture. Vous rendrez  Manu tellement heureux.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten