donderdag 5 maart 2015

Godecharle wedstrijd 2015 / Godecharle concours 2015

Godecharle wedstrijd 2015 / Godecharle concours 2015
GODECHARLEWEDSTRIJD 2015

Betreft: Informatie ten behoeve van leraren en studenten Beeldhouw-, Schilderkunst en Architectuur

Beste,

De 57e uitgave van de befaamde GODECHARLE-WEDSTRIJDEN zullen gedurende de maanden maart april en mei 2015 plaatsvinden.

Die wedstrijd, waaraan drie prijzen verbonden zijn van € 5.000, richt zich tot jonge kunstenaars, beeldhouwers, schilders en architecten, van minder dan 35 jaar die Belg zijn of in België verblijvende EU-burger.

Hieronder vindt U een inschrijvingsformulier.

Wij zouden U zeer dankbaar zijn mocht U de leraren, studenten en oud-studenten van uw instelling van deze informatie op de hoogte willen brengen.

De geselecteerde artiesten zullen verzocht worden van 25 t/m 29 maart 2015 in Vieusart een werk te verwezenlijken, volgens een thema dat hen op 25 maart 2015 zal meegedeeld worden.
                                                                                                                                                                
Reglementen en inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar op onze website: www.Godecharle.be of kunnen aangevraagd worden op het secretariaat van de commissie, WTCIII Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel,  Tel/fax 02/512.06.26 - email : csbb@misc.irisnet.be

Uiterste inschrijvingsdatum met afgeving van volledig dossier: donderdag 12 maart 2015 om 10 u. in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel, 144 Zuidstraat te 1000 Brussel.

U bij voorbaat bedankend voor Uw medewerking,


Elisabeth Renglet
Secretaris-Ontvanger
Commissie voor Studiebeurzenstichtingen Van Brabant
WTCIII Simon Bolivarlaan 30 – bus 11
1000 Brussel
Tel : 02/512.06.26Geen opmerkingen:

Een reactie posten