donderdag 12 maart 2015

Boomtown

Oproep boomtown-expo
Appel boomtown-expo

(pour le français voir plus bas + in english look further down)

NL

OPROEP BOOMTOWN (23-27 juli 2013 / Kouter, Handelsbeurs)

Boomtown, hét Pop-en Rockfestival tijdens de Gentse Feesten, kijkt ook dit jaar over de grenzen van de muziek heen. Samen met Soscastoa, een jong kunstenaarsinitiatief, focust Boomtown op interactieve kunst. Dit gebeurt in het kader van het Alles Kan-project van de Stedelijke Jeugddienst Gent.

De expo wordt een ervaring waarbij de grenzen tussen kunst en kunstbeleving worden afgetast. Op de site verschijnen frisse creaties. Werk met een impact op de toeschouwer.

Om dit te realiseren zijn we op zoek naar jonge kunstenaars die buiten bestaande kaders durven denken of innovatieve performances brengen. Heb je een concept met een interactief karakter?
Geïnteresseerd?
Neem dan voor 11 maart contact op via expo@boomtownfestival.be.


ENG

CALL FOR BOOMTOWN (23-27 july 2013 / Kouter, Handelsbeurs)

Boomtwn, thé Pop and Rockfestival during the Gentse Feesten, looks beyond the borders of music. Together with Soscastoa, a young artists initiative, Boomtown focusses on inter-active art. This within the framework of the Alles Kan-project of the Youth Department Ghent.

The expo will be an adventure in which the borders between art and art experience are being explored. Fresh creations appear on the site. Work with an impact on the spectator.

In order to realise this, we are looking for young artists who dare to think out of the box or bring innovative performances. Do you have a concept with an interactive character? Contact us before March 11th on expo@boomtownfestival.be.FR

APPEL BOOMTOWN (23-27 juillet 2013 / Kouter, Handelsbeurs)

Boomtown, lé Festival Pop et Rock des Fêtes de Gand, surpasse l’experience uniquement musicale. En coopération avec Soscastoa, une jeune initiative d’artistes, Boomtown focalise l’art interactif. Ceci dans le cadre du Project Alles Kan du Département de Jeunesse de Gand.

L’exposition sera une aventure dans laquelle les frontières entre l’art et l’expérience artistique seront explorées. Notre ambition est d’offrir des créations nouvelles. Des ouvrages avec un impact sur le spectateur.

En vue de réaliser ceci, nous sommes à la recherche de jeunes artistes qui s’hasardent à penser hors des cadres existants ou qui exhibent des représentations innovatives. Avez-vous un concept avec un charactère innovatif? Contactez-nous avant le 11 Mars sur expo@boomtownfestival.be.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten